انواع جرثقیل

انواع جرثقیل

انواع جرثقیل را با هم بررسی کنیم

اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل سپهر

 

 

اجاره جرثقیل در تهران آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی و درخواست های مشتریان

اجاره جرثقیل در تهران آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی و درخواست های مشتریان

 

هر کدام از ۴ نوع اصلی جرثقیل خود قادر می باشند شامل انواع دیگر و مختلف و متفاوتی  از همان گونه باشند.

 

جرثقیل  مدل ساختمانی یا تاورکرین

این مدل  جرثقیل به ۲ دسته تقسیم می شوند:

۱- مدل چرخان
۲-مدل مداری یا اوربیتال

 

جرثقیل هیدرولیک 

این مدل جرثقیل به ۲ دسته تقسیم می شود:

۱-مدل متحرک
۲- مدل ثابت یا قابل نصب

 

مدل جرثقیل صنعتی شامل ۷ نوع یا دسته  می باشند:

۱-مدل مونوریل
۲- مدل سقفی
۳- مدل دروازه ای
۴-مدل نیم دروازه ای
۵-مدل بازویی
۶-مدل بوم خشک
۷-مدل ویژه

 

جرثقیل مونوریل که از نوع جرثقیل صنعتی می باشد به ۲ نوع تقسیم خواهد شد:

۱-مسیر مستقیم
۲-مسیر قوسی

 

مدل جرثقیل سقفی از مدل  جرثقیل صنعتی هستند به ۲ نوع تقسیم می شود:

۱- مدل رونشین
۲-مدل آویز

 

مدل جرثقیل دروازه ای از نوع جرثقیل صنعتی می باشد به ۲ گروه تقسیم می شود:

۱-مدل تک پل
۲-مدل دو پل

 

جرثقیل نیم دروازه ای از نوع جرثقیل صنعتی می باشد به ۲ نوع تقسیم می شود:

۱-تک پل
۲-دو پل

 

جرثقیل بازویی از نوع جرثقیل صنعتی هستند  به ۲ گروه تقسیم می شود:

۱-مدل ستونی
۲-مدل دیواری

مدل جرثقیل ویژه از نوع جرثقیل صنعتی می باشد به ۵ گروه تقسیم می شود:

۱-مدل کانتینر بر چرخ لاستیکی یا RTG
۲- مدل STS (SHIP TO SHORE )
۳-مدل زرافه ای
۴-مدل دوار یا POLAR CARNE
۵-مدل ریلی راه آهنی

 

مدل جرثقیل رونشین از مدل  جرثقیل سقفی می باشد به ۲ گروه تقسیم می شود:

۱-مدل تک پل
۲-مدل دو پل

 

مدل جرثقیل آویز از نوع جرثقیل سقفی می باشد به ۲ نوع تقسیم می شود:

۱- مدل تک پل
۲- مدل دو پل

 

جرثقیل تک پل در نوع جرثقیل دروازه ای به ۳ نوع تقسیم خواهد شد:

۱-بدون کنسول
۲-با کنسول از یک طرف
۳-با کنسول از دو طرف

جرثقیل دو پل در نوع جرثقیل دروازه ای به ۳ نوع تقسیم خواهد شد:

۱-بدون کنسول
۲-با کنسول از یک طرف
۳-با کنسول از دو طرف

جرثقیل تک پل در نوع جرثقیل نیم دروازه ای به ۲ نوع تقسیم خواهد شد:

۱-بدون کنسول
۲-با کنسول

جرثقیل دو پل در نوع جرثقیل نیم دروازه ای به ۲ نوع تقسیم خواهد شد:

۱-بدون کنسول
۲-با کنسول

جرثقیل دیواری از جرثقیل بازویی ۲ نوع خواهد داشت:

۱-دورانی
۲-انتقالی

جرثقیل دوار یا POLAR CARNE از نوع جرثقیل ویژه ۲ نوع خواهد شد:

۱-مدل سقفی
۲-مدل دروازه ای

 

پیوند : تعریف جرثقیل ، اجاره جرثقیل ، جرثقیل ، اجاره جرثقيل در تهران  ، اجاره جرثقيل ٦٠ تن ، اجاره جرثقيل ٨٠ تن ، اجاره جرثقيل ١٠٠ تن، اجاره جرثقيل ١٢٠ تن ، اجاره جرثقيل ١٤٠ تن ، اجاره جرثقيل ١٦٠ تن ، اجاره جرثقيل ٢٠٠ تن

منبع : https://www.sepehrcrane.com