اجاره جرثقیل در پردیس

اجاره جرثقیل در پردیس

شرکت اجاره جرثقیل سپهر

اجاره جرثقیل ۳ تن الی ۵۰۰ تن در شهر پردیس و حومه

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۱۱۱۳۵۳ / ۰۲۱۸۸۴۵۲۷۴۳ / ۰۲۱۸۸۴۵۲۷۴۴

اجاره جرثقیل در پردیس

-نصب انواع سازه فلزی و اسکلت فلزی ساختمان

-نصب چیلر

-مونتاژ تاور کرین و دمونتاژ تاورکرین(جرثقیل برجی)

-خاک کشی

-بیرون آوردن بیل و لودر از داخل گود

-نصب پل های راهسازی

-نصب تابلو تبلیغاتی

-نصب دکل برق

-نصب دکل ماهواره ای

-نصب سازه فضایی

-…

قیمت اجاره جرثقیل

لیست توانایی جرثقیل ها

قیمت اجاره جرثقیل در پردیس

قیمت اجاره جرثقیل در پردیس بسیار بستگی به شرایط و نوع و محل کار دارد که این قیمت از ۲۰۰ هزار تومان شروع می شود .

لیست قیمت اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل ۱۶۰ تن در پردیس / اجاره جرثقیل ۱۶۰ تن با فلاپ در پردیس

اجاره جرثقیل سپهر

اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل ۳ تن

اجاره جرثقیل ۷ تن

اجاره جرثقیل ۱۰ تن

اجاره جرثقیل ۲۰ تن

اجاره جرثقیل ۳۰ تن

اجاره جرثقیل ۴۰ تن

اجاره جرثقیل ۵۰ تن

اجاره جرثقیل ۶۰ تن

اجاره جرثقیل ۸۰ تن

اجاره جرثقیل ۱۰۰ تن

اجاره جرثقیل ۱۲۰ تن

اجاره جرثقیل ۱۶۰ تن

اجاره جرثقیل ۲۰۰ تن

اجاره جرثقیل ۳۶۰ تن

اجاره جرثقیل ۴۰۰ تن

اجاره جرثقیل ۵۰۰ تن

اجاره جرثقیل ۶۰۰ تن

اجاره جرثقیل ۸۰۰ تن

اجاره جرثقیل ۱۱۰۰ تن

اجاره جرثقیل در پردیس

اجاره جرثقیل پردیس

اجاره جرثقیل شهر پردیس

لیست قیمت اجاره جرثقیل

جدول توانایی کل جرثقیل ها

مونتاژ و دمونتاژ تاورکرین

شماهره پشتیبانی و مشاوره شبانه روزی شرکت اجاره جرثقیل سپهر

  ۰۹۱۲۳۱۱۱۳۵۳   ۰۲۱۸۸۴۵۲۷۴۴   ۰۲۱۸۸۴۵۲۷۴۳

اجاره جرثقیل ۳ تن الی ۴۰۰ تن به صورت روزانه و ماهانه

آماده همکاری با کلیه شرکت ها و مراکز عمرانی

اجاره جرثقیل/اجاره جرثقیل سبک/اجاره جرثقیل سنگین/قیمت اجاره جرثقیل/فروش و اجاره تاورکرین/اجاره جرثقیل پردیس/اجاره جرثقیل شهر پردیس/اجاره جرثقیل در پردیس