اجزاء جرثقیل هیدرولیک

اجزاء جرثقیل هیدرولیک

اجزاء جرثقیل هیدرولیک

یک جرثقیل هیدرولیکی از اجزاء بسیاری تشکیل شده است

اجزا جرثقیل

سازه های فلزی:

سازه های فلزی در جرثقیل ها شامل سکو یا شاسی اصلی.

کشویی های تعادل یا لول. تنه بالایی یا متحرک. دکلها یا تلسکوپ.

جیب فلاپ یا جیم. کابین یا اطاق فرمان و سایر سازه ها هستند.

نکته قابل توجه در این سازه ها نوع آلیاژ کاربردی در ساخت سازه ها است

و با توجه به نوع اعمال نیرو به این قطعات می بایست استاندارد های لازم رعایت شود

و دیگر اینکه پارامتر های دیگری مثل وزن سازه ها و شرایط کاربری آنها می تواند

در ساخت آنها تاثیر گذار باشد.

اجزا جرثقیل

از آنجا که فولادهای آلیاژی یاد شده در شرایط ساخت تاثیر پذیری از فرایند های

ساخت مثل خم کاری ماشینکاری جوشکاری برش سخت کاری و غیره را دارند

انتخاب آلیاژ کمی سخت تر و مستلزم تخصص خواهد بود و بغیر از آن شرایط رفتاری

در فرایند ساخت نیز حائز اهمیت است برای مثال خم کاری برای هر نوع ورق فولادی

شرایط یکسان ندارد وعدم توجه به این شرایط قطعا مقاومت قسمت خمکاری شده

را کاهش می دهد ویا در جوشکاری ورقهای فولادی نوع آلیاژ مصرفی برای

جوشکاری میزان حرارت در جوشکاری و غیره بر اساس نوع فولاد کاربرده شده تعیین می شود

استحکام کششی کرنش برشی مقاومت در برابر تنش حرارتی مواردی هستند

که در فولاد سازه های فلزی جرثقیل جزو خواص بارز هستند.

 

اجزا جرثقیل

مکانیزم های مکانیکی:

در مکانیزم های مکانیکی با تکیه بر قوانین مزیت مکانیکی و بازده عمل مطلوب

حاصل می شود برای درک بهتر مطلب در اهرم و بازو با تغییر در طول اهرم جابجایی

تکیه گاه و کورس اعمال فشار بازده خروجی تغییر پذیر است یا در گیربکس های انتقال

قدرت با اعمال نیروی گشتاور با قدرت کم می توان خروجی قدرت بالا با گشتاور کم بدست آورد.

مکانیزم های بارز مکانیکی در جرثقیل ها اجزایی مانند وینچ ویا گیربکس های

گردان هستند که اغلب در آنها از ترکیب چند مکانیزم استفاده شده است.

 

انتقال نیرو:

انتقال نیرو بسته به نوع انرژی در بسترهای گوناگون انجام می پذیرد.

مثلا برای انتقال انرژی الکتریکال از سیم کشی استفاده می شود

یا در انتقال انرژی صوتی از گیرنده و فرستنده های رادیویی.

اما در صورت های انرژی مکانیکی انتقال نیرو و انرژی

در بستر ها و با روشهای خاص خود صورت می پذیرد البته دقت داشته باشید

در فرایند انتقال صرفا انتقال نیرو مد نظر است نه تبدیل وانرژی ورود و

خروج بدون در نظر گرفتن اتلاف همواره باید برابر باشد.

از مهمترین بستر انتقال انرژی در جرثقیل باید از سیستم پایپینگ

یا لوله کشی اسم برد که این بستر برای انتقال فشار سیال از اعمالگر

به عملگر نقش بسزایی دارد.

اجزا جرثقیل

هیدرولیکی

در لوله کشی های هیدرولیکی به دلیل فشار بالا و به منظور جلوگیری

از احتمال ترکیدگی و افت فشار تمامی پارامترهای فنی و ایمنی مورد

بررسی و سپس طراحی مناسب انجام می پذیرد.

مثلا بکارگری شلنگ های فشار قوی در هر جایی مناسب نیست

و حتی حجم خروجی سیال و قطر لوله ها با محاسبات دقیق مهندسی

صورت می گیرد کما اینکه در بعضی موارد انتقال نامناسب می تواند

عملکرد یک سازه را زیر سوال ببرد و یا در ایجاد استحلاک پنهان نقش اساسی داشته باشد.

اجزا جرثقیل

برای دیگر موارد انتقال نیرو جرثقیل میتوان به این نمونه ها اشاره کرد:

انرژی الکتریکی/ سیم کشی
انرژی با گشتاور نیرو/ گاردان پلوس فلنج و…
انرژی با حرکت خطی/ بازو زنجیر سیم بکسل و…

اجزا جرثقیل