تفاوت تاور کرین Luffing Jib با تاور کرین تاپ فلت

تفاوت تاور کرین Luffing Jib با تاور کرین تاپ فلت

تفاوت تاور کرین Luffing Jib با تاور کرین تاپ فلت

تاور کرین Luffing Jib به طور ویژه برای ساختمان های بلند در سایت های شلوغ و

با محدودیت فضا طراحی شده است. این تاور کرین کنفلش (Counter Jib) بسیار کوتاه

و شعاع کاری متغیر دارد، که اجازه بهره وری بالا در فضاهای بسیار باریک را به جرثقیل می دهد.

مهم ترین دلایل برای استفاده از یک تاور کرین Luffing Jib

 

* این نوع از تاور کرین اغلب بهترین راه حل برای زمانی که چند جرثقیل در حال کار

بر روی همان پروژه هستند، و می توان از هر نوع تصادف با جرثقیل های دیگر و یا ساختمان

اطراف جلوگیری کرد. تاور کرین  Luffing Jib با بازوی متغیر خود، در محدوده کار جرثقیل دیگر

در سایت دخالت نمی کند.

* همچنین، تاور کرین  Luffing Jib می تواند چرخه حمل و نقل مواد در پروژه را بهبود بخشد،

از آنها را به عنوان جرثقیل کمکی برای تاور کرین اصلی استفاده کرد،

که موجب کاهش زمان ساخت و ساز می شود.

* به طور معمول، حداکثر باری که تاور کرین Luffing Jib بلند می کند

از تاور کرین تاپ فلت مشابه بیشتر است .

* در بعضی از مناطق، قوانین محلی استفاده از تاور کرین Luffing Jib را الزامی کرده اند.

به عنوان مثال، در شهر لندن اجازه استفاده از تاور کرین در فضای شهری شلوغ داده نمی شود.

معایب استفاده تاور کرین  Luffing Jib

* هزینه مونتاژ و دمونتاژ بسیار بالاتر از حد معمول سایر تاور کرین ها دارد.

بسیاری از سازه های آن سنگین تر از حد معمول، و نصب تاور کرین Luffing Jib بسیار زمان بر

و با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آن مشکل تر است.

* بازو یا فلش بسیار بزرگتر تاور کرین Luffing Jib به عنوان دیوار در مقابل باد عمل می کند.

بنابراین محدودیت های بیشتری نسبت به سایر تاور کرین ها دارد.

* با توجه اینکه تاور کرین Luffing Jib شاریوت ندارد و باید برای جابجایی کل فلش حرکت کند,

روند کار آهسته تر از یک تاور کرین تاپ فلت می باشد و تنوع مدل بسیار کمتری دارد.