لیست قیمت اجاره جرثقیل ها

لیست قیمت اجاره جرثقیل ها

لیست قیمت اجاره جرثقیل های سبک و سنگین ” سپهر جرثقیل “

لیست قیمت اجاره جرثقیل در پایین انواع جرثقیل ها می باشد .

لیست قیمت اجاره جرثقیل متغیر می باشد لذا برای اطلاع از قیمت آن تماس حاصل فرمایید .

مشخصات فيزيکی و فنی  و ابعاد تمام جرثقیل ها در سایت موجود می باشد

انواع جرثقیل های موجود :

لیست قیمت اجاره جرثقیل جدید

      
ردیفتناژسری جرثقیلاجاره روزانه جرثقیلاجاره یک روز به بالااجاره ماهانه
130KATO75075014000
235KATO80080015000
340KATO950900توافقی
450KATO12001100توافقی
560KATO14001300توافقی
680KATO25002000توافقی
7100KATO35003000توافقی
8120KATO40003500توافقی
9160KATO60005000توافقی
10160با فلاپ KATO110007000توافقی
11200بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
12250بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
13300KATOتوافقیتوافقیتوافقی
14360KATOتوافقیتوافقیتوافقی
15400بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
16550بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی
17450-800بوم خشکتوافقیتوافقیتوافقی