نحوه آزمایش جرثقیل سقفی در کارخانه

نحوه آزمایش جرثقیل سقفی در کارخانه

نحوه آزمایش جرثقیل سقفی در کارخانه

دستورالعمل حاضر بيان كننده نحوه آزمايش جرثقیل سقفی در كارخانه مي باشد.

جهت انجام آزمايش در كارخانه لازم است مدارك كنترل كيفي دال بر آمادگي

جرثقیل سقفی به دستگاه آزمايش كننده ارائه گردد كه شرح كلي اين مدارك

در اين دستورالعمل بيان خواهد گرديد.

 

شرح كلي قواعد تحويل گيري جرثقیل سقفی

۱-۱- همه قطعات و يونيت ها بايد مطابق نقشه ها و مدارك پيوسته به آنها ساخته شوند.

۱-۲- عدم تطابق با خواست مدارك طراحي،تنها پس از توافق با سازمان طراحي كننده مجاز است.

۱-۳- قطعات ساخته شده بايستي تامين كننده شاخص هاي كيفيت

خواسته شده در نقشه ها و اسناد فني باشند.

۱-۴– جهت انجام آزمايش جرثقیل سقفی،قطعات ساخته شده اي

كه تحويل گرفته مي شوند بايستي مدارك ذيل را نيز همراه داشته باشند:

۱- برگه هاي كنترل تلرانس هاي ساخته براي قطعات سازه و مكانيك

۲- مدارك تاييد سازمان طراحي در خصوص مواردي از نقشه هاي اجرايي كه تغيير يافته اند.

۳- گواهينامه هاي تاييد كيفيت مواد،پيچها،طنابهاي فولادي،مواد جوشكاري و غيره.

۴- صورت گواهينامه هاي جوشكاري برقي

 

۵- صورتجلسات تاييد كنترل كيفيت اتصالات جوشكاري شده

۶- صورتجلسات تاييد كنترل كيفيت اجزاء‌ساخته شده مكانيزمها

۷- شناسنامه قطعات و مكانيزمهاي خريداري شده جرثقیل سقفی

۱-۵- هنگام تحويل گيري قطعات و فرآورده هاي جهت انجام آزمايش،

گروه كنترل فني سازمان انجام دهنده آزمايش،بايد موارد ذيل را كنترل نمايد:

۱- كيفيت مواد استفاده شده با مواد اشاره شده در نقشه ها (گزارشات مربوطه)

۲- عدم وجود معايب بيروني در قطعات و سازه های جرثقیل سقفی

۳- كنترل اندازه هاي اصلي و تلرانس آنها در برگه هاي كنترل كيفيت

۴- كيفيت اتصالات جوشكاري شده و پيچ و مهره اي جرثقیل سقفی

۵- كيفيت پوشش رنگ و ضدزنگ جرثقیل سقفی

۶- كنترل شناسنامه كليه قطعات و مداركي كه بايستي جهت خريدار ارسال گردد.

شرکت تجاری جرثقیل سپهر

با بیش از نیم قرن تجربه با بهره گیری از پرسنلی مجرب و فنی و دارای ایزو و استاندار های لازم

و همچنین دستگاه های روز دنیا ، آماده اجاره بهترین جرثقیل ها

( crane grove , crane kato , crane liebherr , crane tadano , crane terex )

به صورت اجاره جرثقیل روزانه و ماهانه به شما عزیزان می باشد.

 

اجاره جرثقیل ۳ تن الی ۴۰۰ تن به صورت روزانه و ماهانه

۰۹۱۲۳۱۱۱۳۵۳     مشاوره شبانه روزی