ایمنی در جرثقیل های برجی

ایمنی در جرثقیل های برجی

 جرثقیل های برجی ( تاور کرین ) فقط باید توسط شخص دارای صلاحیت برپا و برچیده شوند و توسط افراد

متخصص مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند. در صورت لزوم آموزش های لازم جهت برپایی

و برچیدن صحیح به افراد درگیر در این کار داده شود.

جرثقیل های برجی باید توسط اپراتورهای دارای صلاحیت و آموزش دیده راهبری شوند.

اپراتورها می بایست از سلامتی جسمی و روحی برخوردار بوده و مشکلات

بینایی و شنوایی نداشته باشند. هم چنین اپراتورها می بایست قادر به کنار آمدن

با شرایط مختلف (مدیریت کردن شرایط) در سایت های عملیاتی مختلف باشند.

 در جایی که اپراتور جهت جابجایی بار، نیاز به کنترل و راهنمایی شخص دیگری داشته باشد،

می بایست فردی متبحر برای برقراری ارتباط با اپراتور توسط بی سیم

( سیگنال های رادیویی) یا حرکات دست در نظر گرفته شود .
۴٫ اپراتور جرثقیل برجی می بایست بازرسی های روزانه و هفتگی از دستگاه را انجام دهد

و زمان کافی برای این بازرسی در نظر بگیرد. گزارش این بازرسی باید بصورت مکتوب

تهیه شده و نگهداری شود.

اپراتور جرثقیل می بایست به سرعت باد حین بلند کردن

و جابجایی بار توجه کافی داشته باشد و از اختیارات لازم برای متوقف کردن

باربرداری به علت وزش باد شدید ، برخوردار باشد.

 جرثقیل برجی همواره می بایست فضای کافی جهت چرخش داشته باشد.

گاهی تاور کرین ها شرایط خاص و غیر معمولی برای انجام کار دارند

که در آن شرایط باید توجهات کافی جهت رعایت نکات ایمنی در نظر گرفته شود،

برای مثال به برخی موارد ایمنی جهت کار در شرایط خاص اشاره می شود :

-به محدوده کاری و عملیاتی جرثقیل برجی توجه شود.
– ارتفاع ساختمان ها در نظر گرفته شود.
-سرعت مناسب جهت بالابردن بار در آن شرایط در نظرگرفته شود.
-به وزن بارهای حساس و بحرانی توجه کافی شود.
-درنوع پایه های تاور و نحوه نصب آن دقت کافی صورت گیرد.
-به شرایط زمینی که تاور بر روی ان قرار می گیرد توجه شود.
-ارتفاع استاندارد کاری جرثقیل با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده مورد توجه قرار گیرد.

 هنگامی که دو یا چند جرثقیل در یک سایت مشغول به کار هستند

باید ارتفاع مجاز کاری هر یک برای جلوگیری از هرگونه برخورد مشخص شود.

جرثقیل های برجی کوچکتر با ظرفیت باربرداری سبکتر

معمولا برای پروژه هایی مناسب هستند که از روش های سنتی ( با آجر، بتن و…)

در ساخت وساز استفاده می کنند. البته در این شرایط معمولا از جرثقیل های نصب شده

بر روی کامیون (متحرک و کارگاهی) استفاده می شود.

 جرثقیل های بزرگتر با ظرفیت باربرداری بیشتر

معمولا برای پروژه هایی استفاده می شوند که از قطعات پیش ساخته برای ساخت و ساز

استفاده میکنند که برای جابجایی این قطعات نیاز به جرثقیل هایی با ظرفیت بالا داریم.