درام ها در جرثقیل

درام ها در جرثقیل

درام ها در جرثقیل

درام ها وسایل انتقال نیرو به سیم بکسل و از طریق آن به شیئی که قرار است

حرکت داده شود هستند. درام ها به دو دسته ی ساده و شیاردار تقسیم بندی شده

و در حین کار با آنها باید از رویه های ایمنی و بازرسی خاصی تبعیت کرد.

برای بستن سیم بکسل به درام به روشی که توسط سازنده ارائه شده است عمل کنید .

سیم بکسل باید در جهت شیارهای درام باشد و زمانی که قلاب جرثقیل در پایین ترین نقطه ی

مجاز قرار داشته و از تمام طول بوم استفاده شده باشد طبق استاندارد حداقل باید دو دور

کامل سیم بکسل در درام باقی مانده باشد .

درام در جرثقیل

اگر سیم بکسل را با بی دقتی به دور درام بپیچید

ممکن است سیم بکسل از شیار درام بیرون پریده و از یک شیار به شیار دیگر دچار بریدگی شود .

دقت کنید که عرض شیار متناسب با قطر سیم بکسل باشد در غیر اینصورت

آسیب دیدگی سیم بکسل جدی خواهد بود .

درام در جرثقیل

درام های ساده

درام های بدون شیار هستند دقت کنید که در این درام ها سیم بکسل به طور صحیح به درام متصل شده باشد

و به شکل کشیده روی درام قرار گیرد و سیم بکسل ها کنار یکدیگر روی درام طوری قرار گیرند

که هیچگونه شکافی بین آنها قرار نداشته باشند.
به طور کلی به لحاظ جلوگیری از آسیب دیدگی درام های شیاردار بهتر از درام های صاف هستند.
بعد از پیچیده شدن آخرین ردیف سیم بکسل روی درام حداقل باید به اندازه ی دو برابر قطر سیم بکسل

پیچیده شده تا لبه ی درام فاصله وجود داشته باشد .

اگر سیم بکسل به صورت شل و نادرست روی درام قرار گیرد

باعث له شدگی و تغییر شکل زودرس سیم بکسل می شود .

درام در جرثقیل

بازرسی از درام جمع کننده ی سیم بکسل :

برای بازرسی از درام و سیم بکسل طبق استاندارد و توصیه ی سازنده اقدام کنید .

قسمت هایی از سیم بکسل ودرام که در معرض فرسودگی بیشتر قرار دارند نیازمند بازرسی بیشتری هستند .

اولین مورد در بازرسی درام ها بررسی وضعیت شیارها است .

بدین معنی که برای اندازه گیری میزان فرسایش شیارها از شیارسنج استفاده می شود .

شیارسنج باید حدود ۱۵۰ درجه از قوس با شار در تماس باشد. شیارسنج ها دو نوع هستند

و نتایج آنها کمی با هم متفاوت است . برای اندازه گیری شیارهای نو یا بازسازی شده

شیارسنج مورد استفاده قطر اسمی به اضافه ی درصد کامل مازاد بر قطر است

ولی برای شیارهای کارکرده ی شیارسنج مربوطه قطر اسمی به اضافه ی نصف درصد

مازاد بر قطر است .

به یاد داشته باشید که قطر سیم بکسل ها بلافاصله پس از مدتی کار کردن کم می شود

و وقتی که شیار درام تنگ باشد به علت جلوگیری از حرکت مفتول ها و استرندها سیم بکسل

را تحت فشار قرار داده و به آن آسیب می رساند . علاوه بر آن اگر شیار درام بیش

از حد بزرگ و گشاد باشد تکیه گاه مناسبی برای سیم بکسل نبوده و در این صورت سیم بکسل

پهن می شود .

درام در جرثقیل

شیارها را از نزدیک مورد بازرسی قرار دهید

و اگر شیار آسیب دیده باشد مجددا آن را ماشین کاری کنید و اگر شیار تقریبا

به طور عمیق موج دار شده باشد درام باید تعویض شود . سعی کنید درام جدید بزرگتر

و از جنس مقاومتری باشد.

درام در جرثقیل

 

اگر هنگام بررسی شیار فرسایش آن خارج از مرکز بوده

و سیم بکسل به کناره های درام سائیده شود در این صورت سیستم هدایت سیم بکسل را تنظیم کنید .

بلبرینگ ها و غلتک های درام را بازرسی کنید که آزادانه بچرخند و به طور مرتب روغن کاری شوند .

اگر لرزش ،شکستگی و فرسودگی در بلبرینگ ها مشاهده شد آن را تعویض کنید .

بلبرینگ معیوب باعث لرزش شده و این لرزش باعث آسیب دیدگی زود هنگام سیم بکسل می شود .

درام در جرثقیل

 

اگر لبه های درام به دلیلی شکست آن را تعویض کتید

زیرا ممکن است سیم بکسل به بیرون پریده و پیچیده و پاره شود.

اگر سطح درام زنگ زده است باعث بوجود آمدن حرکت شلاقی شده

و نهایتا به خم شدن سیم بکسل منتهی می شود .

سطح درام های صاف را بازرسی کنید تا فاقد هرگونه شیار و ناهمواری باشد .

عمق و عرض شیار درامهای شیاردار را مرتبا بازرسی کنید.
به یاد داشته باشید هر نوع آسیب به درام در نهایت باعث آسیب دیدگی سیم بکسل خواهد شد.