فشارشکن در جرثقیل

فشارشکن در جرثقیل

فشارشکن

همانطور که از نام این قطعه پیدا است وسیله ای است برای شکستن فشار.

در یک سیستم سیالی کنترل فشار مدار از اهمیت بالایی برخوردار است.

این سازه عامل مهمی در ایمنی سیستم است و سلامت سایر اجزا را تضمین میکند.

در طراحی یک مدار هیدرولیکی، پمپ که عامل ایجاد فشار است معمولا با ضریب توان بالاتری

درنظر گرفته میشود و فشار ایمن ولازم برای عملکرد سیستم از طریق فشار شکن تعیین میشود.

 

 مانومتر یا همان فشار سنج هیدرولیک

وسیله ای مکمل برای تنظیم فشار است. در یک مدار هیدرولیکی مثل جرثقیل که از چندین مکانیزم

تشکیل شده است گاهی از چندین فشار شکن استفاده میشود. برای مثال در جرثقیل ۲۰ تن کاتو،

یک طبقه از طبقات پمپ بطور اختصاصی به وینچ تعلق دارد که در طول مسیر برای ایمنی بیشتر

در دو مرحله مورد تنظیم فشار قرار میگیرد ابتدا در ورود به شیر و بعد در ورود به هیدرو موتور

که در مرحله دوم فشار شکن به همراه سوپاپ یکطرفه در یک پکیج همراه است

اما عموما فشار شکن دوم با ضریب بیشتر ثابت میشود تا عملا در مواقع غیر ضروری تاثیری

در فشار نداشته باشد و فشار لازم در همان مرحله ورود به شیر تنظیم شود.

 

خود فشار شکن انواع متفاوتی دارد

ودر جرثقیل از نوعی استفاده شده که در هنگام اعمال فشار بیش از حد فشار تثبیت شده

و سیال اضافی به تانک باز می گردد. ولی باید بخاطر داشت که فشار شکن برای ایمنی است

و نباید مدار در زمان طولانی تحت اعمال فشار بیش از ظرفیت قرار گیرد چون شکست فشار موجب

استحکاک سیال و در نهایت حرارت میشود. عیوب متداول در فشار شکن با افت فشار

دستگاه(کم زور شدن دستگاه) نمایان میشود و در این حالت در صورت بکار گیری جرثقیل

سیال با گرما نیز روبرو می شود. لازم به توضیح است گرما و کاهش فشار عامل تعیین کننده

دال بر خرابی فشارشکن نیست و برای تعیین قطعه معیوب تست فنی لازم است.