جیب ( jib ) جرثقیل چیست ؟

جیب ( jib ) جرثقیل چیست ؟

جیب ( jib ) جرثقیل چیست ؟

 

جیب در جرثقیل 

 

جیب یک بوم محکمی است که در امتداد بوم اصلی جرثقیل (تلسکپ ها) نصب می شود.

جیب ممکن است بر اساس ظرفیت جرثقیل طول های متفاوتی داشته باشد که عموما این اندازه از ۶ متر الی ۲۶ متر متغیر است.

جیب ها معمولا به صورت نرده ای (لوله های به هم جوش شده) می باشد ولی در برخی از جرثقیل ها چهره شبیه همان تلسکپ اصلی جرثقیل را دارد.

طول اکثر جیب ها قابل تغییر می باشد که اصطلاحا به آن بچه جیب و سپس نوه جیب نیز گفته می شود.

 

 

نکته مهم: جیب با فلاپ متفاوت است

به هیچ وجه بطور همزمان جیب و بوم را استفاده نکنید.

 

هنگامی که جیب روی بوم نصب شده و استفاده نمی شود،

بخاطر وزن اضافه شده روی بوم بار مجاز بوم اصلی بایستی بر اساس

مقادیر تعیین شده در راهنمای جرثقیل کاهش یابد.

 

زاویه جیب جرثقیل سپپهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


زاویه و طول جیب

پس از نصب جیب امکان تغییر در زاویه آن نصبت به دکل اصلی جرثقیل وجود دارد (همانند تصویر فوق)

و همچنین جیب ها معمولا قابلیت تغییر طول دارند و اصطلاحا به صورت تلسکپی از هم بیرون می آیند(همانند شکل زیر)

 

لازم به ذکر است هرچه طول جیب را بیشر کنیم و همچنین زاویه آن را نصبت به دکل اصلی جرثقیل بیشتر کنیم توان بار برداری جرثقیل کمتر می شود

به طور مثال جرثقیل ۱۰۰ تن با ۸٫۶ متر طول جیب خود و با زاویه ۲ درجه از دکل اصلی جرثقیل می تواند حداکثر باری به وزن ۵٫۶ تن را از زمین جدا کند و همین جرثقیل ۱۰۰ تن اگر طول جیب را به ۲۱ متر افزایش دهد با زاویه ۴۵ درجه از دکل اصلی جرثقیل می تواند فقط باری به وزن ۰٫۹ تن را از زمین جدا کند.

تلسکپ جیب جرثقیل سپهر

نصب جیب

نصب جیب بر روی دکل جرثقیل فرآیند نسبتا دشوار و زمان بری است

نصب جیب در وحله اول نیاز به فضای مناسب جهت بستن و فیکس کردن دارد.

رعایت کلیه اصول ایمنی در نصب جیب بسیار مهم وضروری می باشد

 

 

تصویر جیب و فلاپ در کنار هم

نوع جرثقیل ۳۶۰ تن کاتو ( NK 3600 )

تصویر جیب و فلاپ جرثقیل سپهر

 

 

 

 

 

اجاره جرثقیل سپهر

لیست قیمت اجاره جرثقیل

 

 تلفت تماس ۲۴ ساعته     ۰۹۱۲۳۱۱۱۳۵۳