جرثقیل موبایل چیست

جرثقیل موبایل چیست

اجاره جرثقیل موبایل چیست با هم بررسی کنیم

اجاره جرثقیل موبایل

اجاره جرثقیل سپهر

 

اجاره جرثقیل موبایل

جرثقیل موبایل، جرثقیلی می باشد که دارای بازویی است که قابلیت حرکت کردن دارد
حرکت کردن  جرثقیل بدون مسیر مشخص است و باربرداری جرثقیل طبق مرکز ثقل و پایداری آن است.
انواع جرثقیل موبایل به شرح زیر می باشد:

۱-۱- جرثقیل خزنده (Crawler – mounted)

جرثقیل موبایلی می باشد که حرکت کردن  آن به وسیله محرک خزنده یا زنجیری انجام می شود.
در اصطلاح آمریکایی جرثقیل های کاتر پیلار نام گذاری می شود. به تصویر زیر توجه نمایید.
اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

اجاره جرثقیل سپهر آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان و مشتریان

تصویر شماره ۱- جرثقیل خزنده با بازو مشبک یا خرپایی – با سازه چرخنده
اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

اجاره جرثقیل تسمه ایی  آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

تصویر شماره ۲- جرثقیل خزنده با بوم یا بازوی تلسکوپی با سازه چرخنده
اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

اجاره جرثقیل سپهر آماده ارائه دادن  انواع خدمات جابه جایی و حمل کردن وسایل مد نظر به متقاضیان

تصویر شماره ۳- جرثقیل با بوم مشبک
-۱- جرثقیل موبایل دارای چرخ:
جرثقیل متحرک که برای حرکت دارای چرخ می باشد. به شکل های زیر (۴، ۵، ۶) دقت نمایید:
اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

تصویر شماره ۴- جرثقیل موبایل با بوم کشویی یا باز شونده- برای  جابجایی کردن بار در محیط نا هموار و پستی و بلندی
اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

اجاره جرثقیل سپهر  آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

تصویر شماره  ۵- جرثقیل موبایل که دارای بوم هیدرولیکی است .
۱- جرثقیل های خاص:
جرثقیل های موبایل خاص که با وسایل خیلی خاص و مخصوص مجهز شده اند و بدون زنجیر و چرخ هستند.
۲- سازه ها
۱-۲- سازه چرخشی بالا (Slewing Upper Structure) جرثقیل موبایلی می باشد که همه ی  سازه بالایی همراه با متعلقات آن به چرخش در می آید.
شکل ۱ تا ۴ را ببینید.
۲-۲ بازوی چرخنده:
جرثقیل موبایلی که دارای سازه نیست  و بازوی آن بر روی ارابه قرار گرفته است.
۳-۲- جرثقیل موبایل مفصل دار:
جرثقیل موبایلی که دارای دو محور می باشد – یکی از مفصل ها جهت  چرخش افقی بازو می باشد.
(شکل ۵ ببینید).
-۲- جرثقیل بدون داشتن بازوی چرخشی:
چرثقیل موبایلی می باشد که می تواند دارای سازه باشد یا فاقد سازه باشد و بازوی آن بدون چرخش است و بر روی ارابه قرار دارد.( تصویر  ۶)
اجاره جرثقیل موبایل آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

اجاره  کردن جرثقیل  سپهر آماده ارائه انواع خدمات جابه جایی به متقاضیان

پیوند : اجاره جرثقیل موبایل 
منبع : https://www.sepehrcrane.com