جرثقیل ها

جرثقیل ها

تعریف جرثقیل ها

جرثقیل

 

” اجاره جرثقیل سپهر و خصوصیات آن را با هم بیشتر بشناسیم”

جرثقیل

به صورت کلی Crane وسیله یا میاشینی می باشد که قابلیت یا امکان حرکت بار را همراه با محدودیت چه و به سمت افقی وچه به سمت عمودی دارد

در کلیات تشکیل شده از بوم (تیر شبک یا غیر شبک)، ارابه و یک قلاب که کار آنها بلند کردن یا جابه جا کردن اجسام و حرکت آنها توسط حرکت ارابه به وسیله حرکت بوم است.

 

(Crane) جرثقیل:

Crane وسیله ای می باشد که ساخته شده است از بوم  ، تیر مشبک

ارابه و یک قلاب که کار آن بلند کردن یا جابه جا کردن  اجسام سنگین و حرکت دادن  آنها به وسیله حرکت ارابه یا توسط حرکت بوم می باشد

البته  تخلیه یا قرار دادن بار مربوط در محل آن و به طور کلی روند جدید کار جرثقیل به غیر از قسمت کابل متصل به قلاب تماماً هیدرولیکی است.

از دیگر موردهای استفاده جرثقیلها می توان به تخریب ، لوله گذاری ،نگهداری ستون های اسکلت فلزی جهت جوش کاری و تثبیت آنها و موردهای مشابه اشاره کرد.

پس کاربرد اصلی Crane ها دربالا بردن ، پایین آوردن و حمل بار است .

Crane

جرثقیلها را بسته به سامانۀ بازوی آنها به دو مدل کابلی (با قرقره ) یا هیدرولیکی می توان گروه بندی نمود.

 انواع جرثقیل ( EOT) (Electric overhead traveling crane) -جرثقیل الکتریکی سقفی جرثقیلی می باشد که بر روی ۲ ریل موازی منظم حرکت می کند و می تواند بار را بالا و پایین برده یا درسطح جابجا نماید.این ماشین از یک یا ۲ پل افقی چرخدارتشکیل شده که بر روی ریل قرار گرفته که حرکت طولی ماشین را امکان پذیر کند ،بر روی این پل کالسکه نصب می شود که کار بالا و پایین بردن بار و حرکت عرضی بار در فاصله بین دو ریل انجام می دهد.

Crane سقفی انواع مختلفی دارند ، بعضی از آنها در زیر آمده است:

*-  (Gantry crane)    جرثقیلهای دروازه ای

*- (Semi gantry crane)  جرثقیلهای نیم دروازه ای

*- (Antilver gantry crane )  جرثقیلهای دروازه ایی بازویی

*- (Cab operated crane)  جرثقیلهای کابین دار

*- (Crane-floor operated) جرثقیلهای کنترل از روی زمین

*- Crane دیواری

پیوند : جرثقیل