نصب اسكاي لايت برج دماوند

نصب اسكاي لايت برج دماوند

سپهر جرثقیل مفتخر است که یکی دیگر از پروژه های بسیار مهم خود ” نصب اسكاي لايت برج دماوند اقاي ناصر حدادزاده ” با موفقیت و با حفظ تمامی موارد ایمنی و بدون هیچ حادثه ایی با تمرکز و در کمترین زمان به پایان برساند .